Staat jouw vraag er niet tussen? Wij staan je graag te woord op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 071 - 580 80 10.

 • Hoe worden de opvang uren berekend?

  Bij het berekenen van de opvanguren gaan we uit van een gemiddelde per kalenderjaar.

  Voorbeeld dagopvang:
  Voor 1 dag op onze dagopvang rekenen we 11 uur. 
  11 uur x 52 weken per kalenderjaar = 572 uur per jaar gedeeld over 12 maanden = 47,67 uur per maand voor 1 dag per week.

  Voorbeeld peuteropvang
  Voor 1 verkorte ochtend van 08.15 tot 12.15 uur op onze peuteropvang rekenen we 4 uur.
  Er is geen peuteropvang in de schoolvakanties. Je ontvangt geen factuur van ons in de maand augustus.
  4 uur x 40 weken per kalenderjaar = 160 uur per jaar gedeeld over 11 maanden = 14,54 uur per maand voor 1 ochtend per week.

  Voorbeeld buitenschoolse opvang
  Voor 1 dag BSO Compleet op dinsdag rekenen we 25,50 uur.
  Dit is opgebouwd uit 38 schoolweken x 4 uur (14.30 - 18.30) + 14 vakantieweken x 11 uur (07.30 - 18.30) = 306 uur per jaar gedeeld over 12 maanden = 25,50 uur per maand voor 1 dag per week.

 • Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

  Op de website van de Belastingdienst kun je zien aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag.

 • Ik heb recht op kinderopvang toeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang ik?

  De kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal werkuren van de ouder die het minst aantal uren werkt. Ouders hebben bij dagopvang recht op toeslag voor 140% van de gewerkte uren van de minst werkende partner. Hierbij is rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders. Voor schoolgaande kinderen kunnen ouders 70% van de gewerkte uren van de minst werkende partner declareren. Over de uren die boven de norm uitkomen, ontvang je geen kinderopvangtoeslag.

  Via de website van de belastingdienst kun je een proefberekening maken. Je kunt ook gebruik maken van onze rekentool

 • Hoe vraag ik kinderopvang toeslag aan?

  Kinderopvangtoeslag krijg je niet automatisch. Dit vraag je zelf aan via Mijn Toeslagen.

  We adviseren je om na het ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst de kinderopvangtoeslag aan te vragen.

  Om geen toeslag mis te lopen is het belangrijk dat de toeslag is aangevraagd binnen 3 maanden na de startdatum van de opvang. 

 • Kan ik de kinderopvangtoeslag aan SKZ laten uitbetalen?

  Dit is gemakkelijk te regelen via de website van de Belastingdienst. Kies onder het kopje ‘Administratie’ voor de optie ‘Ik wil de kinderopvangtoeslag aan de kinderopvang laten uitbetalen’.

  We ontvangen graag een bericht van je wanneer je hiervoor kiest, zodat we je een juiste factuur toesturen.

 • Bij welke opvangvormen vergoedt de belastingdienst geen kinderopvangtoeslag?

  Gesubsidieerde peuteropvang en tussenschoolse opvang.

 • Mijn kind wordt 4 jaar - veranderd er iets in de kinderopvangtoeslag?

  De kinderopvangtoeslag voor dag- en peuteropvang stopt op de dag voor de vierde verjaardag van je kind. 

  Je kind gaat meteen naar de BSO
  Je ontvangt een nieuwe plaatsingsovereenkomst van SKZ. Hierop staan alle gegevens die je nodig hebt voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag voor de buitenschoolse opvang. 

  Je kind gaat na de vakantie naar de BSO
  Als je kind in de zomervakantie nog naar de dagopvang gaat, dan kun je daar gewoon toeslag voor krijgen. Pas hiervoor de einddatum aan bij de belastingdienst.

  Als je ook na de vierde verjaardag van je kind gebruik wilt maken van de dagopvang neem dan tijdig contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bekijken.

 • Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang?

  Wanneer één of beide ouders van het gezin geen betaald werk verrichten, komt het kind in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang. Een bijbehorende voorwaarde is dat het gezin woonachtig is in de gemeente waar de peuteropvang wordt aangevraagd.
  Een zogenoemde subsidieplek kan ingaan wanneer een kind 2 jaar* of ouder is. SKZ regelt de subsidie aanvraag met de gemeente voor deze plek.
  *2,5 jaar in Stompwijk.

  De voorwaarden verschillen per gemeente. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 • Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor doelgroep peuteropvang? (VVE)

  Een zogenoemde VVE plek is op indicatie vanuit het Centrum van Jeugd en Gezin wanneer er bijvoorbeeld een grote taalachterstand is of een andere indicatie dat er kans is op een achterstand. 
  Wanneer je hiervoor in aanmerking komt, ontvangen wij hiervoor een aanvraag vanuit het CJG en nemen we contact met je op.

SKZ in beeld

SKZ in beeld

 • Elke ochtend genieten de baby's en peuters van een fruitmoment.
 • “Dat kan ik al!” Samen nieuwe materialen ontdekken.
 • Lekker zelf experimenteren in de ‘keuken’.
 • Met onze uitdagende speelhoeken kunnen de peuters verhalen uit het ‘echte’ leven naspelen.
 • Lekker bewegen in de buitenlucht. Durf jij nóg hoger?
 • We begeleiden interacties tussen de kinderen.
 • Gezellig samen lezen. Welk boek wordt het?
 • In kook café Binnenstebuiten maken we verse smoothies, heerlijke pasta's en maken we kennis met de verschillende ingrediënten.
 • Veilig en vertrouwd door een warm contact met de pedagogisch medewerkers.
 • Genoeg tijd om jezelf te ontdekken!
 • Gezellig en leerzaam in de groep: samen aan tafel eten. Zullen we nog een liedje zingen?
 • Proost! Welke kleur beker heb jij?
 • Wat is er leuker dan je eigen boterham smeren! Kijk, dit kan ik zelf!
 • Zo leren peuters over vol en leeg, over hard en zacht én over structuren, net als straks op school.
 • De nieuwsgierige aard van de peuters levert leuk samenspel op.
 • We sluiten aan bij de interesses van de kinderen én dagen hen uit tot het opdoen van nieuwe ervaringen.
 • Het oudere BSO kind wil graag ‘nieuw en anders dan anders’: uitdagende 7+ activiteiten in het atelier.
 • Lekker buitenspelen tijdens een BSO (mid)dag.
 • Op ontdekkingstocht.