Mag mijn kind wel of niet naar de kinderopvang? 

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft, mede namens de branchepartijen in de kinderopvang en samen met AJN Jeugdartsen Nederland, een beslisboom ontwikkeld. Hierdoor kunnen pedagogisch medewerkers eenduidig besluiten of ze een verkouden kind wel of niet kunnen toelaten op de kinderopvang en ouders kunnen zien of zij hun kind wel of niet naar de kinderopvang mogen brengen.Het RIVM heeft een nieuwe versie van de beslisbomen goedgekeurd. De meest actuele versie vind je altijd via onderstaande links. Wat er precies is veranderd t.o.v. de eerste versie van 17 juni vind je in een overzicht onder de links.

Er zijn twéé beslisbomen: een voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar en een voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. 

Klik hier voor de beslisboom voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

Klik hier voor de beslisboom voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 

Klik hier voor de vragenlijsten voor de twee leeftijdscategorieën die horen bij de beslisboom. 

Wat is er veranderd t.o.v. de eerste versie van 17 juni?

0 t/m 6 jaar

 • Deze beslisboom is nu voor kinderen tot en met 6 jaar (voorheen tot 6 jaar)
 • De startvraag en 2e vraag zijn omgedraaid: er wordt nu eerst gevraagd of het kind een neusverkoudheid heeft
 • De vraag of er iemand in huishouden van het kind koorts of benauwdheid heeft (i.p.v. een volwassene met klachten die duiden op corona)
 • Bij de definitie van neusverkoudheid is een kuchje en/of keelpijn toegevoegd
 • Verhoging is uit de beslisboom verwijderd (bij kinderen t/m 6 jaar is in deze context alleen koorts relevant)
 • Uit het rijtje ‘1 of meer van:‘ zijn niezen en keelpijn verwijderd, (licht) hoesten is hoesten geworden

7 t/m 12 jaar

 • Deze beslisboom is nu voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar (voorheen 6 tot 12 jaar)
 • De startvraag en 2e vraag zijn omgedraaid: er wordt nu eerst gevraagd of het kind een neusverkoudheid heeft
 • De vraag of er iemand in huishouden van het kind koorts of benauwdheid heeft (i.p.v. een volwassene met klachten die duiden op corona)
 • Bij de definitie van neusverkoudheid is een kuchje en/of keelpijn toegevoegd
 • Uit het rijtje ‘1 of meer van:‘ zijn niezen en keelpijn verwijderd, (licht) hoesten is hoesten geworden

Aan beide versies is informatie toegevoegd over het al dan niet thuis moeten blijven van broertjes en/of zusjes. Ook staat er nu info in over hoe lang kinderen thuis moeten blijven.

29 juli 2020
Juf Elly krijgt na 30 jaar trouwe dienst haar eigen plein

Op 16 juli nam juf Elly Meskers afscheid van peuteropvang Drie Turven Hoog. Hier is zij maar liefst 30 jaar werkzaam geweest.

SKZ in beeld

SKZ in beeld

 • Elke ochtend genieten de baby's en peuters van een fruitmoment.
 • “Dat kan ik al!” Samen nieuwe materialen ontdekken.
 • Lekker zelf experimenteren in de ‘keuken’.
 • Met onze uitdagende speelhoeken kunnen de peuters verhalen uit het ‘echte’ leven naspelen.
 • Lekker bewegen in de buitenlucht. Durf jij nóg hoger?
 • We begeleiden interacties tussen de kinderen.
 • Gezellig samen lezen. Welk boek wordt het?
 • In kook café Binnenstebuiten maken we verse smoothies, heerlijke pasta's en maken we kennis met de verschillende ingrediënten.
 • Veilig en vertrouwd door een warm contact met de pedagogisch medewerkers.
 • Genoeg tijd om jezelf te ontdekken!
 • Gezellig en leerzaam in de groep: samen aan tafel eten. Zullen we nog een liedje zingen?
 • Proost! Welke kleur beker heb jij?
 • Wat is er leuker dan je eigen boterham smeren! Kijk, dit kan ik zelf!
 • Zo leren peuters over vol en leeg, over hard en zacht én over structuren, net als straks op school.
 • De nieuwsgierige aard van de peuters levert leuk samenspel op.
 • We sluiten aan bij de interesses van de kinderen én dagen hen uit tot het opdoen van nieuwe ervaringen.
 • Het oudere BSO kind wil graag ‘nieuw en anders dan anders’: uitdagende 7+ activiteiten in het atelier.
 • Lekker buitenspelen tijdens een BSO (mid)dag.
 • Op ontdekkingstocht.