Corona maatregelen en kinderopvang – alle informatie op een rij

Nieuwe quarantaine richtlijn

Naar aanleiding van een nieuwe quarantainerichtlijn van het kabinet is het protocol kinderopvang aangepast.

Er is extra informatie opgenomen voor ouders die terugkomen uit een vakantieland met oranje of rood reisadvies. Vanwege gezondheidsrisico’s wordt het afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ en voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders en kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het corona-virus, worden dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te blijven. In de toekomst wordt dit zeer waarschijnlijk een verplichting.

Kinderen 4 tot 12 wél naar kinderopvang
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school en kinderopvang, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Kinderen vormen een uitzondering op de regel, omdat is uitgegaan van de beperkte rol van kinderen in de verspreiding van het virus en het minder intensieve contact dat zij op deze leeftijd hebben met leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun 14 dagen thuis quarantaine niet zelf halen of brengen.

Kinderen tot 4 jaar niet naar kinderopvang
Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers.

Klik hier voor alle informatie van de Rijksoverheid over deze nieuwe richtlijn: 
Klik hier voor de informatie over de thuis quarantaine. 

 • Onze kinderopvang is weer helemaal open sinds 11 mei jl (dag- en peuteropvang) en sinds 8 juni jl. (buitenschoolse opvang).
 • Het kabinet heeft ouders een vergoeding eigen bijdrage verzorgd voor de periode van 17 maart tot 8 juni. Klik hier voor meer informatie.
 • Alle SKZ ouders hebben een nieuwsbrief ontvangen met aanvullende maatregelen die wij nemen op onze locaties t.a.v. de veiligheid en gezondheid van de kinderen, ouders en onze medewerkers.
 • Er geldt een aangepast traktatiebeleid voor onze dag- en peuteropvang. We vragen ouders om te kiezen voor voorverpakte traktaties. Hierbij kun je denken aan danoontjes, fruit knijpzakjes, rozijntjes e.d.
 • Mag mijn kind wel of niet naar de kinderopvang? Gebruik de Beslisboom! Klik hier voor meer informatie.

Bij actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op onze organisatie houden wij je op de hoogte via onze nieuwsbrief. Daarbij zijn de richtlijnen en aanwijzingen van de GGD en het RIVM leidend.

29 juli 2020
Juf Elly krijgt na 30 jaar trouwe dienst haar eigen plein

Op 16 juli nam juf Elly Meskers afscheid van peuteropvang Drie Turven Hoog. Hier is zij maar liefst 30 jaar werkzaam geweest.

SKZ in beeld

SKZ in beeld

 • Elke ochtend genieten de baby's en peuters van een fruitmoment.
 • “Dat kan ik al!” Samen nieuwe materialen ontdekken.
 • Lekker zelf experimenteren in de ‘keuken’.
 • Met onze uitdagende speelhoeken kunnen de peuters verhalen uit het ‘echte’ leven naspelen.
 • Lekker bewegen in de buitenlucht. Durf jij nóg hoger?
 • We begeleiden interacties tussen de kinderen.
 • Gezellig samen lezen. Welk boek wordt het?
 • In kook café Binnenstebuiten maken we verse smoothies, heerlijke pasta's en maken we kennis met de verschillende ingrediënten.
 • Veilig en vertrouwd door een warm contact met de pedagogisch medewerkers.
 • Genoeg tijd om jezelf te ontdekken!
 • Gezellig en leerzaam in de groep: samen aan tafel eten. Zullen we nog een liedje zingen?
 • Proost! Welke kleur beker heb jij?
 • Wat is er leuker dan je eigen boterham smeren! Kijk, dit kan ik zelf!
 • Zo leren peuters over vol en leeg, over hard en zacht én over structuren, net als straks op school.
 • De nieuwsgierige aard van de peuters levert leuk samenspel op.
 • We sluiten aan bij de interesses van de kinderen én dagen hen uit tot het opdoen van nieuwe ervaringen.
 • Het oudere BSO kind wil graag ‘nieuw en anders dan anders’: uitdagende 7+ activiteiten in het atelier.
 • Lekker buitenspelen tijdens een BSO (mid)dag.
 • Op ontdekkingstocht.